Layout:

Välj utseende på framsidan och ladda upp dina bilder.

Foto:
Fyll bilden enligt...
bildens bredd
bildens höjd
Foto:
Fyll bilden enligt...
bildens bredd
bildens höjd
Bakgrundsfärg:

Välj den bakgrundsfärg du vill ha, detta blir även färgen på baksidan.

Text, storlek och färg:

Välj om det ska stå något på framsidan av almanackan.

Text:
Typsnitt:
Storlek: