1. VÄLJ LAYOUT PÅ OMSLAGET
Foto:
Fyll bilden enligt...
bildens bredd
bildens höjd
Foto:
Fyll bilden enligt...
bildens bredd
bildens höjd
2. VÄLJ BAKGRUNDSFÄRG TILL OMSLAGET SAMT FÄRG TILL ALMANACKANS BAKSIDA

3. VÄLJ TEXT, STORLEK OCH FÄRG

Text:
Typsnitt:
Storlek: